Solicitude para posto

A Feira de Primavera será o 2 de maio.

O prazo de solicitude de posto será do 23 de febreiro ao 10 de marzo.

Durante a primeira quincena de Abril poñeremos en contacto coas persoas seleccionadas mediante correo electrónico. Na web e no facebook das festas publicaremos unha noticia cando sexan enviados os correos electrónicos ás persoas seleccionadas. Se non recibes o mail, é que o teu posto non foi seleccionado.
Grazas

Escolle o tipo de posto que solicitas: